Internationaal en Europees recht

Omwille van onze ligging in hartje Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie en het hoofdkwartier van vele internationale organisaties, is ons kabinet genoodzaakt een veelzijdige en geïntegreerde aanpak uit te werken waarbij elementen van het Internationaal Recht en het Europees Recht in de juridische analyse betrokken worden.
Deze aanpak laat ons ook toe om de belangen van onze cliënten te behartigen bij de Europese instanties, in het bijzonder bij de Europese Commissie en bij de rechterlijke instanties van het Europese Hof in Luxemburg.

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl