David Pardes

  • Licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles.
  • Bemiddelaar in burgerlijk- en handelsrecht (B.B.M.C.).
  • Docent aan de ‘’Institut Martin Buber’’(ULB) - Voormalig docent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Bar-Ilan (Israël).

Burgerlijk recht, handelsrecht en vennootschapsrecht, Europees recht, internationaal recht, arbeidsrecht.

Talen: Frans, Engels, Nederlands en Hebreeuws

E-mail: david.pardes@lallemand-legros.be

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl