Pierre Legros

  • Doctor in de rechten en licentiaat in de criminologie aan de Université Libre de Bruxelles.
  • Oud Stafhouder van de Franse Orde van advocaten van de Balie van Brussel.
  • Professor aan de rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles.
  • Voorzitter - Stichter van Advocaten zonder Grenzen.

Strafrecht, grondwettelijk recht, humanitair recht, burgerlijk recht.

Veelvuldige publicaties in verschillende juridische tijdschriften.

Talen: Frans

E-mail: pierre.legros@lallemand-legros.be

Actualités nl

Publications nl


lees meer

Suivez-nous aussi! nl